Celem Fundacji jest:

 • Ochrona dorobku artystycznego
 • Promocja i upowszechnianie wiedzy o sztuce
 • Popularyzacja życia i dorobku artystycznego
 • Prawna ochrona
 • Zachowanie i kultywowanie pamięci
 • Prowadzenie społecznej kontroli nad dorobkiem artystycznym
 • Tworzenie muzeów i miejsc poświęconych życiu i twórczości oraz pomoc przy budowie takich miejsc.
 • Inicjowanie, realizowanie i wspieranie wszelkich projektów artystycznych z dziedziny malarstwa, rzeźby i ilustracji.
 • Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie uczestnictwa w kulturze, a także
 • wspieranie różnych, nowatorskich form edukacji i działań naukowych w tym zakresie.
 • Propagowanie różnorodnych form sztuki oraz działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju sztuk plastycznych​