Fundacja Aleksandry Jachtomy

Nazywam się Aleksandra Jachtoma i zapraszam na stronę mojej Fundacji. 

Jestem artystką malarką praktycznie od zawsze związaną ze sztuką. Po ukończeniu studiów na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Czesława Rzepińskiego, a następnie w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni profesora Kazimierza Tomorowicza, gdzie w 1958 roku uzyskałam dyplom z wyróżnieniem.

Byłam członkinią-założycielką powstałej w roku 1963 warszawskiej grupy artystycznej Rekonesans. Jestem laureatką nagrody Ministra Kultury Sztuki za całokształt pracy twórczej (1987), Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida oraz  Nagrody im. Jana Cybisa Warszawskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków (2003). Uczestniczyłam w wielu wystawach malarstwa, odbyło się ponad  30 moich wystaw indywidualnych.

 

Fundację Aleksandry Jachtomy powołałam do życia 27 września 2023 roku. Głównym celem Fundacji jest ochrona mojego dobytku artystycznego.

Aleksandra Jachtoma Galeria

Fundacja Aleksandry Jachtomy
AKTUALNOŚCI